Læs mere om bogen

Se indslag i DR2 - 2 Sektion


Læs mere om bogen

Se indslag i DR2

 

Hans Kornø Rasmussen


Jeg er cand. polit og ph.d i International Økonomi. Har modtaget Tietgen-prisen og guldmedalje fra Handelshøjskolen i København, CBS og har i 11 år været lektor i International Økonomi samme sted.

Derefter arbejdede jeg seks år som journalist. Først ved dagbladet Information, dernæst ved Børsens Nyhedsmagasin og endelig på ugebrevet Mandag Morgen i dette magasins første leveår.

Jeg har skrevet 16 bøger og leveret bidrag til seks andre og har de seneste 12 år levet og arbejdet som forfatter, freelanceskribent og foredragsholder. Her har jeg først og fremmest fokuseret på emner, der relaterer sig til demografi og vandringer over grænser.

Det var i forbindelse med Befolkningskonferencen i 1994 i Kairo, jeg skrev min første bog, ”Den tikkende bombe,” om globale befolkningsforhold. Jeg blev på daværende tidspunkt for alvor opmærksom på, hvilken afgørende rolle befolkningsudviklingen og migrationen spiller for de enkelte samfunds udvikling.

Jeg har derfor siden skrevet bøger og artikler om befolkningsforhold både globalt, i Europa og i Danmark. I 1996 udkom ”Flygtninge og indvandrere i Europa”. Bogen blev oversat og udkom året efter på engelsk med titlen ”No Entry – European Immigration Policy.” I året 2000 modtog jeg et legat fra Folketingets År-2000-fond, og resultatet blev ”Dem og os – det multietniske Danmark.”

I 2004 udkom ”Det danske dilemma – Om Danmark, EU og indvandring”. I 2006 skrev jeg for Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS ”Mellem kontrol og afmagt.” Begge disse bøger fokuserer blandt andet på de dilemmaer og problemer, Danmark står med i forbindelse med landets EU-forbehold for Retlige og Indre Anliggender. Et forbehold, som sandsynligvis bliver sendt til folkeafstemning i efteråret 2008.

I januar 2008 udkom ”Den danske stamme – en befolkningshistorie.” Bogen behandler befolkningsudviklingen i Danmark, herunder ind- og udvandringen, fra istiden frem til i dag, og ser yderligere på konsekvenserne af befolkningsudviklingen frem til år 2050.

Emnerne, jeg behandler i alle disse bøger, er meget omfattende, men kombinationen af min videnskabelige og min journalistiske baggrund gør, at disse forholdsvis komplicerede emner bliver behandlet på en overskuelig måde. De bøger, jeg har skrevet side 1994, kan betegnes som ”videnskabeligt baserede debatbøger,” hvor jeg forsøger at fremlægge disse politiske følsomme emner på en måde, der kan forstås af en bredere læserskare, og så vidt det kan lade sig gøre uafhængigt af de dagsaktuelle politiske strømninger.

Jeg har rejst i størstedelen af verden. Har arbejdet i mange lande, enten som journalist eller udført arbejde for forskellige organisationer. Det har været tilfældet i blandt andet USA, Canada, Guatemala, Zambia, Georgien, Cambodja, Vietnam, Israel og Irak. Jeg er medlem af Eventyrenes Klub.  

 

Gammeltoftsgade 22, 3. sal, DK-1355 København K • kornoe@post11.tele.dk • +45 2120 3277

www.hanskornoe.dk